Charakterystyka

 

Empas 2Bz jest nietoksycznym proszkiem barwy kremowej lub seledynowej, bez zapachu, dobrze rozpuszczalnym w wodzie. Odczyn wodnego roztworu wynosi pH 4-5.

Empas 2Bz jest nieszkodliwym dla środowiska preparatem do jednoczesnego mycia i fosforanowania amorficznego stali i żeliwa. W wyniku obróbki w preparacie na powierzchni metalu tworzy się cienka, bezpostaciowa powłoka zbudowana z fosforanów żelaza o masie jednostkowej 0,2-1,2 g/m2. O masie wytworzonej powłoki świadczy barwa fosforanów żelaza:

 

Barwa Masa jednostkowa [g/m2]
jasnoniebieska 0,15 - 0,30
ciemnoniebieska 0,30 - 0,40
złotawa opalizująca 0,40 - 0,60
różowoszara 0,60 - 1,00
szara powyżej 1,00

 

 

Preparat Empas 2Bz zalecany jest do przygotowania powierzchni pod powłoki lakierowe ze szczególnym uwzględnieniem farb proszkowych. W wyniku obróbki w Empasie 2Bz tworzy się powłoka fosforanowa stanowiąca barierę dla korozji podpowłokowej, a także zwiększająca przyczepność powłoki lakierowej do podłoża.

Powłoki zbudowane z fosforanów żelaza mogą być dobrym przygotowaniem powierzchni wyrobów zarówno w przypadku eksploatacji w pomieszczeniach zamkniętych (małe narażenia na korozje), jak i eksploatacji na zewnątrz (duże narażenia korozyjne).

Wyroby ekploatacyjne na zewnątrz powinny być zabezpieczone farbą proszkową polistrową o grubości powłoki ok. 120 μm.

Zastosowanie

 

Empas 2Bz przeznaczony jest do mycia z jednoczesną pasywacją wyrobów stalowych i żeliwnych. Zalecany jest do stosowania przed nakładaniem powłok malarskich.

 

Technologia stosowania

 

Empas 2Bz stosuje się w urządzeniach zanurzeniowych.

Parametry procesu:

                   Stężenie:                        35±5 g/dm3

                   Temperatura:                50-70oC

                   Czas:                             5-10 min.

                   Kwasowość:                  27±4 pkt.

 

         Następnym zabiegiem jest płukanie w wodzie o temp. 20-60oC w czasie 0,5-2,0 min. Oraz suszenie nadmuchem powietrza (możliwe jest też pozostawienie detali do wyschnięcia w warunkach hal fabrycznych).

         W przypadku znacznego zanieczyszczenia powierzchni zaleca się wstępne mycie w kąpieli zawierającej alkaliczny preparat myjący Emop o stężeniu 40-50% w temp, 50-60oC w czasie 5-10 min., a następnie płukanie wodą w temp, 20-60oC w czasie 0,5-2,0 min.