Charakterystyka

 

Aktywator AT jest nieszkodliwym proszkiem barwy kremowej, bez zapachu, dobrze rozpuszczalnym w wodzie. Odczyn wodnego roztworu - pH 6,0 - 8,0.

 

Zastosowanie

 

Empas AT stosowany jest do aktywowania powierzchni przed fosforanowaniem cynkowym po procesie trawienia. W wyniku aktywowania powłoki fosforanowe są ciągłe, drobnokrystaliczne.

 

Technologia stosowania

 

Empas AT stosuje sie w urządzeniach zanurzeniowych. Parametry procesu: stężenie 4g/dm3 , temperatura: 40-50 st C; czas 2-4 minut.

Po aktywowaniu nie stosuje się płukania, natomiast trawione wyroby muszą być bardzo dokładnie płukane ponieważ aktywator nie jest odporny na zmiany pH.