Charakterystyka

Empas 1N jest nietoksycznym proszkiem barwy kremowo-białej, bez zapachu, dobrze rozpuszczalnym w wodzie.

Odczyn wodnego roztworu – pH 9±1.

 

 

Zastosowanie

Empas 1N przeznaczony jest do pasywacji stali i żeliwa po obróbce mechanicznej oraz po procesie fosforanowania.

 

 

Technologia stosowania

Empas 1N może być stosowany w urządzeniach natryskowych i zanurzeniowych.

Parametry procesu:

                   Stężenie preparatu:                 0,1-0,3%

                   Temperatura:                          30-50oC

                   Czas:                                      1-3 min.

                   Alkaliczność:                          0,5-2,0 pkt.